{googletagmanager_head} Merida - Vízie {googletagmanager_body}
 

VÍZIA
Prostredníctvom ústretového a profesionálneho prístupu k našim klientom aj k sebe navzájom sa chceme stať pojmom v obchode so sanitárnym zariadením a hygienickými prostriedkami.

POSLANIE

Trvale usilujeme o vyšší stupeň hygieny a čistoty vo Vašich firmách a organizáciách tým, že premýšľame o Vašich potrebách ešte skôr, než ich začnete vnímať.


PRÍSTUP KU KLIENTOVI
Uvedomujeme si, že spokojný zákazník je cestou k nášmu úspechu a preto sa prioritne podriaďujeme jeho potrebám.

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ

Sme hrdí na kvalitu našej práce a našu spoľahlivosť. Každý sme súčasťou obchodného procesu od objednania tovaru až po jeho dodanie a zaplatenie klientom.
Iba najvyššia kvalita práce každého z nás je zárukou spokojnosti nášho klienta.

POZITÍVNY A AKTÍVNY PRÍSTUP
Sú situácie, kedy udržať si pozitívny prístup je náročné a ťažšie. A práve v týchto situáciách, kedy atmosféra je napätá, plná emócií je o to dôležitejšie udržať si pozitívny prístup a aktívne hľadať riešenie.

KOMUNIKÁCIA A TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA
Sme si vedomí toho, že iba vzájomná pomoc, vzájomný rešpekt a kvalitná komunikácia medzi nami, sú základnými piliermi tímovej spolupráce.

NEJVÄTŠOU HODNOTOU NAŠEJ SPOLOČNOSTI SÚ ĽUDIA, ICH VEDOMOSTI A PRÍSTUP KU ZMENÁM
Iba ochota vzdelávať sa vo svojom odbornom a osobnom raste zaistí trvalý rast firmy. Hlboké odborné vedomosti sortimentu uľahčia komunikáciu so zákazníkom a minimalizujú chyby a omyly pri našej činnosti.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI
Uvedomujeme si dôležitosť ochrany našej prírody a preto zodpovedne pristupujeme k recyklácii surovín a triedeniu odpadov. Dodávame ekologicky šetrné výrobky a maximálne využívame ekologické materiály a zariadenia. Za rovnako dôležité považujeme pomáhať potrebným a podporovať kvalitné projekty.

 
Váš košík je prázdny